Obsahové strategie/content marketing

Prodej má svá pravidla. Komunikace má svá pravidla. A upoutávání pozornosti má XXXXX taky svá pravidla.

Byznys a strategie komunikace

Každý byznys se dá překlopit do sekvence kroků - do životního cyklu zákazníka. Ať už ho označkujete termíny psychologie, komunikačních teorií, marketingu či prodeje - získáte terminologii, dle které se budete orientovat při prodeji. A protože netrpíme telepatií, tak také při komunikaci

Inbound a životní cyklus zákazníka

Zjednodušeně životní cyklus zákazníka podává inbound marketing, později označovaný už jen inbound. 

Upoutáváme věci neznalé - návštěvníky. Přivádíme je do styku s informacemi o produktu a rekrutujeme leady/kontakty/jedince projevující zájem dostačující např. na přihlášení se k newsletteru. Pěstujeme vzájemný vztah, vytváříme potenciální zákazníky (= kvalifikované leady). Prodáváme. Stále pečujeme o vztah. A prodáváme znovu a znovu. A optimálně své zákazníky šlechtíme natolik, že sami štěbetají o našem produktu, a tím pádem posilujeme nejúčinnější marketingový/prodejní/komunikační kanál - word of mouth.

Know-how obsahové strategie

Strategický přístup se dá aplikovat na spoustu podob podniků, byznys modelů, plánů a zaměrů. Adekvátně tomu vychází ze mnoha různých know-how, zkušeností a vědomostí, kterými Vás vysoká škola života nevybaví. 

Namátkou: umění prodeje, SEO, znalosti produkčních okolností, znalosti konzumérských návyků, copywriting, komunikační teorie, komunikace typu PR, psychologie, sociologie, webdesign, marketing, reklamní systémy, provizní systémy, management, HR - a tak dále až po popsaní všech know-how mezilidských, obchodních a komunikačních praktik.

Co z toho máte Vy?

  • ujasníte si vlastní byznys - jeho linku od záměru po čísla na účtu
  • dáte jasné kontury své komunikaci a prodeji
  • vyděláte více.

A jaké podoby strategické analýzy nabývají?

Strategie zní pragmatikům příliš vágně. Co si tedy představit pod produkty obsahové strategie? Bez nároku na úplnost:

 
  • Best practices - Věnujete se interně tvorbě obsahu. Máte lidi, zdroje. Nechcete jejich činnost outsourcovat. Ale jejich finální produkt vypadá jako maso koupené u holiče? Nechte si poradit - respektive vypracovat souhrn doporučení, jak má ten který komunikační produkt vypadat. Lze aplikovat na: blog, firemní časopis, facebookový profil a příspěvku, mediální portál, tiskovou zprávu, obchodní dopis aj.
 
  • Šablony/checklisty - Interně vytváříte velká množství obsahu, ale obsah je nezajímavý pro vyhledávače, nepřitahuje pozornost, negeneruje leady/kontakty kvalifikované pro cílený prodej. Nechte si vytvořit šablony a checklisty, které Vašim zaměstnancům pomohou automatizovaně vytvářet takový obsah, který přivede návštěvnost a povede ke konverzi. Vhodné pro: velké počty podstránek jedné kategorie, produktové stránky e-shopů, jednotlivé články portálů apod.
 
  • Poradenství -  Potřebujete něco upřesnit, navést tím správným směrem, pomoci definovat cíle, prostředky jejich dosažení? I jakkoliv vágní představy a množiny nesourodých nápadů lze přeměnit v profitabilní byznys. Nenechte se odradit jen tím, že Vám chybí parciální znalosti, jak co funguje - nebo prostě zrovna teď nemáte v hlavě komplexní strategii, jak to udělat!

Ještě nevíte, proč je třeba strategie?

Můžete si prostě koupit text, objednat optimalizaci webu. Ovšem házíte šutrem do tmy. A pokud cíl není dost blízko a Vy nemáte aspoň trochu šajn, kde leží, minete.

Proto je třeba s obsahem pracovat strategicky. Znát zákazníka. Umět ho natipovat i natypovat. Umět mu v pravou chvíli podstrčit ten pravý obsah. A získat ho

V tomto boji není místo, které by mohlo zůstat opomenuto. A každý nedostatek koncepce se rovná ztrátě zákazníka ve prospěch konkurence.

Zvolte tu správnou strategii ještě dnes!

 

 


Copywriter Daniel Beránek
obsahový stratég
Křenová 79, 602 00  Brno
724 501 041

SEO specialista a copywriter Daniel Beránek na Google MapsCopywriter Daniel Beránek na Firmy.czCopywriter Daniel Beránek na Mapy.czCopywriter Daniel Beránek na FacebookuCopywriter Daniel Beránek na Yelp.comCopywriter Daniel Beránek na ZlateStranky.czCopywriter Daniel Beránek ne Najisto.Centrum.czodkaz na profil Copywriter Daniel Beránek NaVolnéNoze.cz